Artiklar

Artiklarna i denna blogg levereras av en extern part och är inte skrivna av MF Juridik.
RSS

Asylsökande utsätts för människohandel

23 Mar 2017

Många som kommer till Sverige för att söka asyl utsätts för människohandel. Det finns en koppling mellan människohandel och människosmuggling, och kopplingen verkar ha förstärkts. Antalet fall av misstänkt människohandel i Sverige ökar. Under 2016 upptäcktes 338 fall, jämfört med 111 under 2014. Det är alltså en tredubbling på två år. Ökningen beror till stor [...]


Advokatsamfundet kritiserar ny asylprocess

8 Mar 2017

På senare tid har många metoder använts för att snabba upp asylprocessen. Men många av dessa åtgärder har kritiserats av olika skäl. Nu kritiserar exempelvis Advokatsamfundet att det nu är möjligt att genomföra omfattande ansökningssamtal utan att en advokat finns närvarande. Under våren 2016 började Migrationsverket pröva en ny form av asylprocess, som har kallats [...]


Terrorkoppling kan leda till asylavslag

21 Feb 2017

Risken för förföljelser i hemlandet kan komma att underkännas som asylskäl – om förföljelserna beror på att den asylsökande har en terrorkoppling. I Sverige och övriga EU gäller risken att utsättas för förföljelser i hemlandet som ett giltigt asylskäl, enligt både EU-lagen och Genève-konventionen. Nu kan den regeln komma att begränsas – om risken beror [...]


Prognos: flyktingströmmen minskar

8 Feb 2017

Migrationsverket gör varje år ett antal prognoser på hur många personer som kommer att söka asyl i Sverige. Den nya flyktingprognosen visar på en minskning jämfört med tidigare förutsägelser. I år beräknas 34 700 personer söka asyl i Sverige. Det är en minskning på två tusen jämfört den senaste prognosen som gjordes i höstas. Även [...]


Lista på organisationer som hjälper flyktingar

24 Jan 2017

Asylrätt är ett svårt och komplicerat rättsområde och det finns många aspekter vid sidan av den juridiska. Här tipsar vi om ett antal organisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor. Svenska sektionen av Amnesty International Amnesty kan i enskilda ärenden vädja till myndigheter, om det efter en noggrann undersökning går att bekräfta risk för förföljelse. [...]


Kostnader för asylrätt beräknas öka

12 Jan 2017

Kostnaderna för rättsliga asyl- och migrationsärenden kommer att öka de närmaste åren, enligt Migrationsverkets prognoser. Enligt dessa prognoser kommer mål som handlar om asylrätt och migrationsrätt att kosta 3,5 miljoner kronor. Jämfört med tidigare prognoser är detta en ökning. Kostnadsökningen kommer däremot att bli mindre dramatisk jämfört med tidigare prognoser. Varje år presenterar migrationsverket fem [...]


JO kritisk mot snabba åldersbedömningar

22 Dec 2016

Asylrätt behandlar i de flesta fall känsliga frågor och slarv kan få allvarliga följder.  Ofta kan det till och med handla om liv och död. Åldersbedömningar av asylsökande, inte minst ensamkommande barn, har varit en tung post för Migrationsverket sedan den stora flyktingvågen kom förra hösten. Ett problem har varit att bedömningarna i många fall [...]


Många oseriösa aktörer inom asylrätt

7 Dec 2016

Asylrätt är inget enkelt juridiskt område. Det handlar om många svåra aspekter på juridiken och dessutom finns risk för katastrofala följder för personer som drabbas. En utvisning kan få mycket allvarliga följder för en flykting som kommit från exempelvis en krigszon. Just detta gör att det är mycket viktigt att man företräds av kompetenta biträden, [...]


"Risk för fel när fler fall ska handläggas"

23 Nov 2016

Den stora flyktingvågen har skapat ett hårt tryck på Migrationsverket. Fler fall ska handläggas på kortare tid inom det komplicerade och känsliga fältet asylrätt. Det gör att fackförbundet ST nu går ut med en varning om att risken för felbedömningar ökar, rapporterar Dagens Juridik. Migrationsverket räknar enligt Sveriges Radio med att ha avgjort 110 000 [...]


Lång väntan för asylsökande

16 Nov 2016

Asylprocessen går långsamt i Sverige för närvarande. DN rapporterade tidigare i år att väntetiden för ett första asylsamtal nu är ett år lång.  Den formella inledningen på en process inom asylrätt är när en person söker asyl. Men det hela sätter inte fart förrän den asylsökande får träffa en handläggare på Migrationsverket. Efter den stora [...]


Kortfattat om den nya asyllagen

7 Nov 2016

Den 20 juli i år började en ny lag som på en del sätt begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och återförenas med sina familjer i Sverige. Här går vi kortfattat igenom vad den nya lagen innebär för asylrätten. Den nya lagen, som kommer att i tre år, innebär att asylsökande som har skyddsrätt bara [...]


Vilka rättigheter har en person på flykt?

25 Oct 2016

FN:s flyktingkonvention från 1951 (med tillägg från 1967) är ett grundläggande internationellt skyddsnät för personer som är hotade och inte kan få skydd i sitt eget land. I konventionen definieras vem som kan anses om flykting. Syftet med konventionen är att skydda människor som utsätts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Definitionen av en [...]


 

 

Vi guidar dig tryggt och säkert genom asylprocessen