Lång väntan för asylsökande

Asylprocessen går långsamt i Sverige för närvarande. DN rapporterade tidigare i år att väntetiden för ett första asylsamtal nu är ett år lång. 

Den formella inledningen på en process inom asylrätt är när en person söker asyl. Men det hela sätter inte fart förrän den asylsökande får träffa en handläggare på Migrationsverket. Efter den stora flyktingvågen sommaren och hösten 2015 så väntade i maj fortfarande 9 av 10 av de 10 000 asylsökanden på sitt första samtal och väntetiden uppgavs vara ett år lång. Det är en stor skillnad jämtemot 2014, då genomsnittstiden innan man fick ett asylsamtal var 87 dagar. Som det ser ut just nu kommer en person som kom till Sverige i december förra året få göra sitt första asylsamtal först i december i år.

Prognoserna överstegs

Antalet flyktingar till Sverige översteg alla prognoser i fjol, och trycket minskade först när regeringen införde nya lagar och identitetskontroller vid gränsen med mera. Trots att Migrationsverket fick extrapengar för att anställa 2000 nya handläggare så blir både väntetiden till ett asylsamtal och hela asylprocessen längre och längre. Den officiella snittväntetiden var i maj 171 dagar, fast i verkligheten är den alltså ännu längre, upp emot ett år. Ett problem med den långa väntetiden är att de sökande inte har rätt till Svenska för invandrare (SFI) under processen, något som gör att integrationen blir svårare.

Ännu mer pengar kommer att skjutas till för att snabba upp Migrationsverkets asylprocess, frågan är om det räcker till när trycket är så hårt. En sak som komplicerar det hela är att även nyanställningar tar tid. Först hela ansökningsprocessen, därefter ska de nya handläggarna skolas in och lära sig arbetet. Det finns företrädare från Migrationsverket som anser att smärtgränsen för nyanställningar nåddes redan i våras.

Processen ska snabbas på

En plan har lagts fram av Migrationsverket för att snabba på processen. Bland annat ska de asylsökande ”scannas” av och sedan placeras in i olika spår, beroende på hur snabbt ärendet kommer att ta och hur utslaget väntas bli. Dessutom har det också skapats en funktion där man förbereder ärenden under väntan mellan ansökan och första utredningssamtal.

Det är samtidigt viktigt att det inte går för fort, enligt Migrationsverket. Asylrätt är komplicerat och det handlar om människors överlevnad, så slarv kan sluta med svåra konsekvenser.

Källa: Dagens Nyheter

16 Nov 2016