Många oseriösa aktörer inom asylrätt

Asylrätt är inget enkelt juridiskt område. Det handlar om många svåra aspekter på juridiken och dessutom finns risk för katastrofala följder för personer som drabbas. En utvisning kan få mycket allvarliga följder för en flykting som kommit från exempelvis en krigszon.

Just detta gör att det är mycket viktigt att man företräds av kompetenta biträden, jurister eller advokater, i asylrättsprocessen. Men det är långt ifrån alltid det är så. En rapport från Amnesty som offentliggjordes 2015 visar att många jurister och advokater inte utför sina uppdrag på ett seriöst och professionellt sätt.

Stora summor betalades ut

Under 2014 betalade Migrationsverket ut stora summor till svenska juristfirmor som arbetar med asylrätt. Det handlar om så stora summor som 250 miljoner kronor, och det handlar alltså om en tidsperiod innan den stora flyktingvågen från bland annat Syrien och Afghanistan kommit. Migrationsverket ställer dock inga specifika krav på kunskap inom asyl- och migrationsfrågor. Offentliga biträden inom asylrätt behöver faktiskt inte ens ha en juridisk examen.

Amnesty gick i sin undersökning igenom ett stort antal asylärenden. Kritiken från den välrenommerade organisationen är svidande, berättar Svenska Dagbladet. Amnestys jurist Madelaine Seidlitz kommenterar rapporten i tidningen:

- Det är mycket allvarligt. Det finns för många jurister och advokater som inte utför sina uppdrag på ett seriöst sätt.

Flera jurister svartlistade

13 av juristerna har redan svartlistats av Migrationsverket. I rapporten kan man hitta nåra hårresande exempel på misskötta uppdrag som biträde. En jurist ritade hakkors i sitt anteckningsblock under en förhandling i rätten. I ett annat fall lämnade biträdet in en överklagan för sent, vilket ledde till att ett beslut om utvisning hann få laga kraft innan fallet togs kunde tas upp igen.

Ett annat uppmärksammat fall när var en intendent vid gränspolisen fick allvarlig kritik av justitieombudsmannen för att på felaktiga grunder ha utvisat tiggare till Rumänien. Denna person arbetar numera som asyljurist, något som får hård kritik av Amnesty.

Det är mycket viktigt att anlita en kompetent advokat eller jurist med kunskaper inom asylrätt som biträde under en asylprocess. På MF Juridik ar vi de kunskaper och den erfarenhet som krävs för att hjälpa dig genom processen.

7 Dec 2016