Söker du asyl i Sverige?
Vi kan hjälpa dig

Juridisk kompetens inom asylfrågor

Söker du asyl i Sverige?
Vi kan hjälpa dig

Juridisk kompetens inom asylfrågor

Vi är kunniga och erfarna inom asylrätt

Vi är en allmän juridisk byrå. Våra jurister tar uppdrag inom asylrätt och en stor mängd andra juridiska områden. Vi riktar oss mot både privatpersoner och företag som är i behov av juridiskt stöd. Arvsrätt, testamenten, bodelning, asylrätt – vi har juridisk bredd och kunskap på många områden.

Vi erbjuder givetvis kostnadsfri rådgivning om du eller en närstående behöver hjälp inom det juridiska. Våra klienters trygghet är alltid i fokus för oss och vi lägger alltid ned ett stort arbete för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Du är välkommen att kontakta oss om du behöver juridisk hjälp eller har några frågor. Vi har givetvis tystnadsplikt, du kan lita på att samtalet stannar inom fyra väggar.

 

 

Vi finns här för dig om du har ett juridiskt problem som är för svårt för dig att lösa på egen hand. Med hjälp av våra juridiska kunskaper så kan vi hjälpa dig genom svåra situationer på ett snabbt och smidigt sätt – oavsett om du söker asyl, är inblandad i någon form av familjerättsligt fall eller är misstänkt för ett brott. Vi har både kunskaperna och erfarenheten som behövs för att vara ett tryggt stöd i dessa svåra situationer. Om du tar kontakt med oss i dag så kan vi titta på din förfrågan, göra en noggrann analys av din situation och sedan hitta en så bra lösning som möjligt. Vi finns vid sin sida och kan ge stöd och råd under hela processen.

lagar

Stort behov av kunskap inom asylrätt efter flyktingvågen

De senaste årens stora våg av flyktingar har gjort att det finns ett stort behov av jurister som behärskar asylrätt. Hos oss har vi stor erfarenhet av att hantera olika asyl- och migrationsärenden. Vi har stor vana vid kontakt med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter och vet vilka åtgärder som behöver vidtas för att ett ärende ska flyta på ett smidigt sätt. Vi har dessutom goda språkkunskaper bland våra medarbetare och god vana att möta personer från olika länder och kulturer.

Att veta vad man kan kalla ”hem” är en mycket grundläggande del i varje människas liv. Men att komma till Sverige är inte alltid så lätt, svensk asylrätt består av många lagar och regler. Inte lätt att överblicka för en svensk medborgare som behärskar språket och ännu svårare när man kommer utifrån. Våra duktiga jurister kan asylrätt utan och innan och kan hjälpa dig att hitta rätt bland alla regler och dokument.

Vi hjälper dig genom hela asylprocessen

Asylrätt handlar om de processer som sker när en person som är utländsk medborgare eller statslös person ansöker om att få stanna i Sverige under en längre eller kortare period.

Vi kan hjälpa dig eller en anhörig genom hela asylprocessen. Vi hjälper dig att söka uppehållstillstånd och kan även hjälpa dig att överklaga ett beslut. Vi kan biträda dig som ombud också om du söker arbetstillstånd i Sverige. Vi åtar oss dessutom uppdrag som offentligt biträde till ensamkommande flyktingbarn.

Du har rätt till offentligt biträde

Vi har lång erfarenhet av fall som rör asylrätt och migrationsrätt och vi gör alltid vårt yttersta för att tillvarata våra klienters intressen på ett så fördelaktigt sätt som möjligt.

När det handlar om asyl- och migrationsrätt så har du oftast rätt till ett offentligt biträde. I dessa fall går staten in och behandlar ditt juridiska biträde.

Är du i behov ev hjälp inom asylrätt eller något annat juridiskt område? Välkommen att kontakta oss – våra jurister kan bli ett tryggt stöd för dig och din familj i en svår situation.

Vi guidar dig tryggt och säkert genom asylprocessen