Juridiska områden

Vi arbetar brett inom juridiken – vi kan hjälpa dig med juridiska problem av olika slag. Vid sidan av asyl- och migrationsrätt, som är ett av våra huvudområden, så kan vi även hjälpa till med ett flertal andra juridiska frågor, inte minst inom familjerätt.

  • Testamente. Vi kan hjälpa dig att formulera ett tydligt testamente. Det kan underlätta mycket för dina anhöriga och minska risken för uppslitande familjetvister. Ett otydligt testamente är ett säkert recept för osämja.
  • Bodelning. En skilsmässa är alltid en uppslitande upplevelse. Vi kan underlätta genom att få bodelningen att flyta smidigt och samtidigt ta tillvara dina intressen.
  • Äktenskapsförord. Vill du vara på det klara med vilka tillhörigheter som tillhör dig och vilka som tillhör din partner? Vi kan hjälpa dig att skriva ett tydligt äktenskapsförord.

 

Är du misstänkt för ett brott, behöver hjälp med ett familjerättsdokument eller i behov av att lösa en tvist? Kontakta oss så kan du få mer information.

Rättsskydd och rättshjälp

Är du inblandad i en rättslig tvist och är orolig för kostnaden för dina juridiska ombud? Vi utför våra tjänster till humana priser och du är dessutom i många fall berättigad till rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de allra flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Rättsskyddet innebär att din försäkring kan betala en del av dina kostnader för jurister eller advokater. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som gäller just för dig, villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag.

Rättshjälp är en skyddslagstiftning som hjälper personer som inte kan få rättslig hjälp på något annat sätt. Staten står då för delar av kostnaden för din juridiska. Endast privatpersoner som inte har rättsskydd på försäkringen kan få rättshjälp, detta skydd gäller alltså inte företag.

Vi guidar dig tryggt och säkert genom asylprocessen