Prognos: flyktingströmmen minskar

Migrationsverket gör varje år ett antal prognoser på hur många personer som kommer att söka asyl i Sverige. Den nya flyktingprognosen visar på en minskning jämfört med tidigare förutsägelser. I år beräknas 34 700 personer söka asyl i Sverige. Det är en minskning på två tusen jämfört den senaste prognosen som gjordes i höstas.

Även prognosen för 2018 pekar på en minskning jämfört med tidigare. Fall gällande asylrätt kommer alltså att minska betydligt jämfört med senare år.

Oförändrad mängd ensamkommande

Dock kommer antalet ensamkommande att vara oförändrat. 2400 ensamkommande barn väntas komma i år, 2900 året efter. Minskningen av det totala antalet asylsökande kommer att göra att fokus kommer att ändra från mottagande till att fatta så många asylrättsliga beslut som möjligt.

Skillnaderna till trots så handlar det inte om några särskilt dramatiska ändringar. Krigen i Syrien och Irak verkar inte ta slut inom en överskådlig framtid och EU:s samarbete med Turkiet gällande migrationen fortsätter som tidigare. Antalet flyktingar som kommer via Grekland är oförändrat och Balkanrutten är fortfarande stängd för personer som vill komma längre norrut i Europa.

EU-ländernas gränskontroller finns dessutom kvar. Sveriges regering förlänger gränskontrollerna i Syd- och Västsverige över våren.

Många tar riskabel väg

Det är dock fortfarande en stor mängd flyktingar som tar vägen över centrala Medelhavet från Libyen till Italien. Denna flyktinggrupp tros öka, men enligt prognosen så förväntas inte många av dessa ha Sverige som slutdestination.

Trots att antalet flyktingar har minskat så är det många kommuner som har problem med att ordna bostäder till asylsökande. Förra året tog kommunerna emot 68 761 flyktingar med anhöriga. Den siffran väntades öka något enligt den senaste prognosen. Denna siffra inkluderar även dem som ordnar bostad själva.

Allt fler väntas dessutom tvingas återvända till sina hemländer efter avslag.

8 Feb 2017