"Risk för fel när fler fall ska handläggas"

Den stora flyktingvågen har skapat ett hårt tryck på Migrationsverket. Fler fall ska handläggas på kortare tid inom det komplicerade och känsliga fältet asylrätt. Det gör att fackförbundet ST nu går ut med en varning om att risken för felbedömningar ökar, rapporterar Dagens Juridik.

Migrationsverket räknar enligt Sveriges Radio med att ha avgjort 110 000 beslut före årsskiftet 2016-2017.

Enligt Sanna Norblad, avdelningsordförande på fackförbundet ST, så är pressen hård på medlemmarna som arbetar på Migrationsverket. Hon berättar att de i många fall känner att de inte utrett tillräckligt för att kunna fatta ett beslut.

- Det har att göra med att de har så mycket att göra, säger Norblad.

Enligt ST så finns det en känsla bland medlemmarna att Migrationsverket tummar på rättssäkerheten i och med det höga tempot i handläggningen. Migrationsverket hävdar dock själva att så inte är fallet.

Migrationsverket hänvisar till snabblösta fall

Fredrik Bengtsson, myndighetens presschef, säger att det självklart alltid kan finnas medarbetar som tycker att man borde kunna göra mer än vad man gjort, men påpekar att Migrationsverket inte ägnar mindre tid åt de fall som måste utredas.

Migrationsverket hänvisar till att det finns fall inom asylrätt som går att handlägga relativt snabbt. Bengtssons exempel är handläggningen av uppehållstillstånd för syrier som sökt sig till Sverige för att undkomma kriget.

- I de fallen ligger fokus på att kontrollera identitet och om personen begått någon form av krigsbrott. Sådant går ganska snabbt att utreda om man har rätt kompetens, säger han.

23 Nov 2016