Lista på organisationer som hjälper flyktingar

Asylrätt är ett svårt och komplicerat rättsområde och det finns många aspekter vid sidan av den juridiska. Här tipsar vi om ett antal organisationer som arbetar med asyl- och flyktingfrågor.

Svenska sektionen av Amnesty International

Amnesty kan i enskilda ärenden vädja till myndigheter, om det efter en noggrann undersökning går att bekräfta risk för förföljelse. Amnesty kan även uttala sig om hur riskzonen ser ut för vissa grupper i olika länder.

Barnombudsmannen (B0)

BO:s uppdrag är att företräda barn och ungas rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention, vilket självklart kan gälla i flyktsituationer. BO kan lämna förslag till regeringen om ändringar i lagstiftningen, men inte blanda sig i enskilda ärenden.

Caritas

Caritas är den katolska kyrkans biståndsorganisation, som kan ge stöd, råd och andra former av hjälp till asylsökande och människor som är på flykt.

Crossroads

Denna organisation riktar sig enbart till EU-migranter, det vill säga emigranter med medborgarskap eller uppehållstillstånd i andra EU-länder. Crossroads ger råd om hur man skaffar jobb och tar sig in på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom serverar man måltider (frukost och lunch), hjälper till att tvätta kläder och sköta hygienen.

Elena Index

Denna organisaton har en lista med adresser till organisationer och individer som erbjuder juridisk hjälp inom asylrätt och andra former av stöd till flyktingar och asylsökande i Europa. Indexet innehåller adresser till advokater och organisationer runt om i Europa.

Liberala flyktingfonden

Liberala flyktingfonden är bildad av Liberala ungdomsförbundet. Fonden samlar in och fördelar pengar till flyktingar som gömmer sig och inte kan återvända hem. Den som lever gömd kan vända sig till fonden och söka ekonomiskt bidrag.

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar

Rådgivningsbyrån erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning i frågor som rör asyl, svenskt medborgarskap och svensk utlänningslagstiftning. Byrån förmedlar också information om förhållanden i olika länder som kan ha betydelse när man bedömer asylskäl och uppehållstillstånd.

Rädda Barnen

En av världens största välgörenhetsorganisationer arbetar med barns rättigheter, som exempelvis barns rätt till vård och skola. Vissa av Rädda Barnens lokalföreningar engagerar sig för flyktingbarn.

Svenska Kyrkan

Arbeta avsett att stötta flyktingar pågår i många av kyrkans församlingar. Genom att höra av sig till kyrkan så kan du få reda på vilket arbete som bedrivs i närheten av dig.

UNHCR Regional Office for the Baltic and Nordic Countries

Regionalkontor för FN:s flyktingkommissariat. UNHCR arbetar bland annat med handläggning av juridiska frågor på det asylrättsliga området. Man ger även råd till regeringar, myndigheter och organisationer i lagstiftningsfrågor.

Källa: farr.se.

24 Jan 2017