JO kritisk mot snabba åldersbedömningar

Asylrätt behandlar i de flesta fall känsliga frågor och slarv kan få allvarliga följder.  Ofta kan det till och med handla om liv och död. Åldersbedömningar av asylsökande, inte minst ensamkommande barn, har varit en tung post för Migrationsverket sedan den stora flyktingvågen kom förra hösten. Ett problem har varit att bedömningarna i många fall har tagit för lång tid. Därför kom nyligen ett förslag från regeringen om att Migrationsverket ska göra en sorts tillfälliga bedömningar för att snabba upp processen. 

Förslaget har dock snabbt mötts av en hel del kritik. Justitieombudsmannen Cecilia Renfors hör till de mest seriösa kritikerna. I en skrivelse hävdar JO att det är en hel del frågor som behöver besvaras innan de snabba bedömningarna tas i bruk. 

Har inte folkbokföring som uppdrag

JO påpekar i remissyttrandet att den ansvariga myndigheten, Migrationsverket, inte har som uppdrag att utföra folkbokföring och därför inte har som uppdrag att bestämma personers identitet. JO trycker också på att de snabbare handläggningarna riskerar att leda till dåligt underbyggda bedömningar och felaktigheter, något som kan få mycket svåra följder i detta känsliga område. För tjänstemännen kan det bli en pressad situation och denna stress kan leda till att personer i kan hamna i ännu större problem.

Vidare vill JO se mer faktauppgifter om de olika aspekter som finns på åldersbedömning av människor. Dessutom anser hon att det saknas en genomgripande analys av den rättsliga kopplingen mellan mottagandet av asylsökande och de omdebatterade åldersbedömningarna.

Begreppet kan leda till förvirring

JO varnar dessutom i skrivelsen för att begreppet ”åldersbedömning” kan leda till förvirring och osäkerhet. Därför avstyrker ombudsmannen den del i förslaget som rör undantag för så kallade uppenbara fall. Dessutom tycker JO att de tillfälliga beslutet inte ska börja genomföras med omedelbar verkan. Fall som rör asylrätt är ofta komplicerade och ”uppenbara fall” är inte alltid så lätta de heller.

Dessutom bör de asylsökande enligt remisskrivelsen få viss information innan processen med åldersbedömning påbörjas. Där ingår, enligt JO, grundläggande information om undersökningsmetoden, vilka konsekvenser resultatet kan få, vad det kan leda till om man nekar att ställa upp på åldersbedömningen. Avslutningsvis påpekar Renfors att åldersbedömningarna ska kunna överklagas.

22 Dec 2016