Asylsökande utsätts för människohandel

Många som kommer till Sverige för att söka asyl utsätts för människohandel. Det finns en koppling mellan människohandel och människosmuggling, och kopplingen verkar ha förstärkts.

Antalet fall av misstänkt människohandel i Sverige ökar. Under 2016 upptäcktes 338 fall, jämfört med 111 under 2014. Det är alltså en tredubbling på två år. Ökningen beror till stor del på att antalet nyanlända steg kraftigt under 2015, men migrationsverkets personal har även blivit bättre på att upptäcka signalerna, och polisen har valt att fokusera mer på den här typen av brott.

Gärningen som klassas som människohandel kan ske på vägen hit, men ännu oftare äger den rum efter ankomsten till Sverige. Kan man inte betala smugglarna i reda pengar kommer snart förslag på andra betalningssätt.

Många har fått betala sin Sverigeresa genom att prostituera sig, eller genom påtvingat tiggeri. Många av offren är minderåriga. De fallen är extra svåra att utreda eftersom barnen ofta har en lojalitet mot förövaren. De står i en beroendeställning till honom. Han kan vara deras enda fasta punkt i tillvaron.

Våld och hot som affärsmodell

Människohandel är ett smutsigt gebit, och de inblandade verkar inte dra sig för något. Ibland används de inledande övergreppen som påtryckningsmedel för fortsatt tvång. Förövarna hotar helt enkelt med att sprida bilder och filmer på övergreppen till offrets anhöriga och bekanta därhemma.

Det förekommer att man hotar att straffa offrets barn för att få sin vilja igenom med offret. I ett uppmärksammat fall dödades en kvinnas son i Nigeria när mamman i Sverige valde att vittna mot gärningsmännen.

Svårt att döma för människosmuggling

Enligt utlänningslagen, som reglerar migrationsrätten i Sverige, är det förbjudet att hjälpa en person att komma till Sverige, om personen saknar rätt att vara här. Men få som misstänks för människosmuggling döms. Det anses ofta svårt att i efterhand bevisa att just Sverige var målet för resorna, vilket krävs för att brottet ska kunna lagföras i svensk domstol.

Ofta åberopas möjligheten att göra ett så kallat humanitärt undantag, om det anses att den åtalade agerade för att hjälpa en människa i nöd.

Nyligen dömdes dock tre män i södra Stockholm för inblandning i grovt organiserande av människosmuggling. Två av männen dömdes till fängelse, en till villkorlig dom för medhjälp. De hade smugglat minst 170 personer från Italien till Sverige i husbilar och minibussar, en resa som ska ha kostat ca 10 000 kronor per person. I en enskild husbil har så mycket som 21 personer påträffats, utan pass eller inresetillstånd.

Smugglingen avslöjades genom att husbilsägare om hade hyrt ut sina bilar till männen utan att få tillbaka dem fann varandra i sociala medier och slog larm. Domen kommer förmodligen att överklagas.

23 Mar 2017