Kortfattat om den nya asyllagen

Den 20 juli i år började en ny lag som på en del sätt begränsar asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd och återförenas med sina familjer i Sverige. Här går vi kortfattat igenom vad den nya lagen innebär för asylrätten.

Den nya lagen, som kommer att i tre år, innebär att asylsökande som har skyddsrätt bara har kan få tidsbegränsade uppehållstillstånd. Personer som har status som flykting får uppehållstillstånd i tre år. Personer med statusen som alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

Ensamkommande är ett undantag

Ett undantag gäller för ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som gjort en asylansökan senast den 24 november 2015. Dessa ska prövas enligt den gamla asyllagen och få möjlighet till ett permanent uppehållstillstånd. Barnet måste dock vara under 18 år då Migrationsverket fattar beslutet.

I lagen begränsas också möjligheten för asylsökande att återförenas med familjen. Personer som har fått flyktingstatus och ett treårigt uppehållstillstånd får möjligheten att återförenas med sina familjer.

För den som får en så kallad alternativ skyddsstatus och sökte asyl senast den 24 november ska också få möjlighet till att återförenas med familjen. Men har man sökt om asyl efter det datumet så får man endast i undantagsfall rätten att återförenas med sin familj.

Möjligheterna begränsas

En person som fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige har också med begränsade möjligheter än tidigare. Då år det bara maka/make/registrerad sambo eller barn under 18 år som har rätt att ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.

I de nya reglerna finns också ökade krav på försörjning. Har du fått uppehållstillstånd så måste du kunna försörja både dig själv och din familj som vill flytta till Sverige. Den bostad du bor i måste dessutom vara av tillräckligt storlek och standard för att de återförenade personerna ska kunna bo där tillsammans.

Detta nya försörjningskrav gäller både personer som har fått permanenta uppehållstillstånd och tillfälliga tillstånd. Notera: Om dina anhöriga ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter att du har fått ditt uppehållstillstånd så gäller inte dessa försörjningskrav.

Källa: Migrationsverket.

7 Nov 2016